En kundsupport som stärker relationer

En nyligen genomförd studie från Karlstad Universitet om kundupplevelser inom support visar ett starkt stöd för betydelsen av en bra supportupplevelse. Kunden vill få bra hjälp vid behov och de som kan ge det åtnjuter starkare försäljning, lojalare kunder och mer nya kunder tack vare rekommendation. För företag med internsupport minskas intern kritik och ärenden […]

Living the brand

Starka varumärken byggs av en organisation som känner sig engagerad i varumärket och som tror på det. Det skapar en tillit till varumärket. Detta bygger i sin tur en känsla av att varumärket levererar vad det lovar och att kunden erhåller något som är bra. Starka varumärken byggs av organisationer som agerar i enlighet med varumärkets idé. […]