Studie Svensk Reseindustri vs Corona

I samarbete med Svenska Resebyrå och Arrangörsföreningen, SRF, har Nordic Bench genomfört en studie för att tydliggöra situationen i svensk reseindustri. I studien svarar närmare 400 beslutsfattare på svenska reseföretag hur deras ekonomi och personalsituation påverkas av den pågående coronapandemin samt vilka åtgärder man efterfråga för att överleva denna extrema period. Resultaten i korthet ger en mörk bild av läget och att tusentals arbetstillfällen står på spel och att masskonkurser hägrar om inget görs. Resultaten från undersökningen är också ett underlag i samtalen mellan SRF och Näringsdepartementet om hur reseindustrin ska kunna räddas.

Resultaten finns sammanfattande i en rapport.

För ytterligare information om studien och andra studier om resandets påverkan av corona kontakta Jan Ogner, VD, Nordic Bench Tel +46 733 82 88 44, jan.ogner@nordicbench.se

Ladda ned rapporten här