Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet, vilket är ett hett ämne på marknaden just nu. Det räcker inte med att ha nöjda kunder och medarbetare för att uppnå bättre prestationer, det […]

Webbinarium om kursvärderingsprocessen inom universitet och högskola

Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med Quicksearch utvecklat en lösning för kursvärderingsprocessen inom universitet och högskola. Lösningen är till stora delar är helt automatiserad och resultaten är synliga på olika nivåer. Resultaten skickas ut och finns tillgängliga online för studenter, men även blivande studenter kan ta del. Lärare och chefer har tillgång utifrån behörighet. Sammanställningar, […]

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har Quicksearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen. […]