Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har Quicksearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen. […]