Köp- och abonnemangsvillkor

Gäller ej gratisrapporter och Rese- och Betaladministration 2014

Leveranser och uppsägning

  • State Of The Business Travel Market rapport/-er levereras kvartalsvis till angiven E post adress.
  • Rapport ”Rese- och Betaladministration 2014” är en engångsutgåva och säljs ej som abonnemang (rapport för kommande år ännu ej planerat)
  • Övriga beställda rapport/-er levereras årsvis till angiven E post adress.
  • Prenumerationen gäller tillsvidare.
  • Prenumerationen kan sägas upp när som helst men senast 30 dagar innan nästkommande leverans (se preliminär leveransplan nedan).
  • Uppsägning av prenumeration skall ske skriftligen till Resegeometri Nordic AB.
Pris och fakturering
  • Fakturering sker i samband med leverans.
  • Fakturan skickas per post till, i beställningen, angiven faktureringsadress.
  • Betalningsvillkor  20 dagar
Resegeometri Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63, 11234 Stockholm, Sweden
Org.nr.: 556631-4356
VAT: SE556631435601