Resegeometri blir Nordic Bench

Resegeometri Nordic har sedan 2004 genomfört årligen återkommande och leverantörsoberoende undersökningar av trender, beteenden och kundnöjdhet inom Nordisk rese- och mötesindustri.

Från och med 1/1 2018 övergår denna verksamhet till att ligga under det nya varumärket Nordic Bench. Nordic Bench har en liknande verksamhet som Resegeometri med den skillnaden att benchmarkstudierna sträcker sig över ett flertal branscher.

Den stora vinsten med detta är att kunna erbjuda tvärindustriell benchmark där t ex ett flygbolags kundnöjdhet kan jämföras med ett bolag inom telekomsektorn. Detta då modellen som används är generisk och även används internationellt av arkitekterna bakom NPS metodiken, Satmetrix.

Samtliga rapporter och studieresultat som Resegeometri har tillhandahållit under alla år kommer fr o m 1/1 att återfinnas som en del av Nordic Benchs breda utbud av benchmarkrapporter.