Ta ledigt så mycket du vill…

Netflix gick för en tid sedan ut med att de kommer att tillåta obegränsat med föräldraledighet under barnets första år. Kanske inte ett så chockerande beslut med svenska mått mätt men helt klart något som väckt mycket uppmärksamhet i USA. Något som däremot mentalt ligger långt fram i tiden för oss men som Netflix numera erbjuder sina anställda är obegränsat med semester. Även om detta är en relativt ny trend så är Netflix långt ifrån de enda som erbjuder denna förmån. Linkedin, Virgin Group och General Electric är några andra företag som jobbar på samma sätt.

Givetvis finns det argument både för och emot. En del menar att obegränsad semester är ett sätt att utveckla relationen till sina anställda då ledningen visar att de förstår att medarbetarna har ett liv utanför jobbet. Tid har blivit en sorts valuta som värdesätts nästan lika mycket som pengar. Obegränsad semester ger medarbetaren mer tid samtidigt som det förmedlar förtroende då man litar på att den anställdes åtaganden genomförs oavsett hur mycket tid som spenderas på kontoret.

Det här låter ju fantastiskt men det finns en del nackdelar man bör ha i åtanke innan man ändrar sin semesterpolicy. Många av de företag som provat på obegränsad semester vittnar om att antalet semesterdagar per person minskat. Det har till och med diskuterats att stressen ökar bland de anställda då riktlinjerna blir något diffusa. Med ett förutbestämt antal dagar vet alla vilka regler som gäller. När man istället pratar om ett obegränsat antal dagar dyker frågor upp gällande vad som är ett acceptabelt antal. Rädsla för att förlora jobbet, uppfattas som lat eller att tappa möjligheten att klättra i karriärtrappan gör att många undviker att ta ledigt och därmed jobbar mer än tidigare.

En förmån som kommit till för att minska stress kan alltså öka stressnivån om man är otydlig med vilka förväntningar som vilar i bakgrunden. Om knappt en månad träder de nya riktlinjerna för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft vilket gör att vi i Sverige kan komma att få ta del av liknande resultat. Som arbetsgivare ska man bland annat ge möjlighet till återhämtning. Vad innebär detta i praktiken på din arbetsplats? Vad har dina medarbetare för förväntningar? Har du frågat dem

 

 

Publicerad 2016-03-04 15:22 på http://bjornhag.se/