Quicksearch aktuell i trendspaning

IT-tjänsteföretaget Sigma ger ut trendspaningen Magnet vilken har som syfte att förmedla inspiration och ge exempel på innovativa lösningar. I första numret för 2016 intervjuas vår VD Göran Almén om hur man bäst vårdar relationen till sina kunder.

Många företag glömmer bort att kontinuerligt vårda relationen till sina kunder men slår på stora trumman när kundbortfallet är ett faktum. I samband med att kunden säger upp sitt avtal erbjuds lägre pris och bättre villkor. Ofta är det dock för sent och relationen går inte att rädda. Att försöka locka in nya kunder är betydligt dyrare än att måna om de befintliga. Trots detta väljer många att fokusera på nykundsrekrytering.

I trendspaningen utvecklar Göran resonemanget på följande sätt: ”Företag har inte längre makten över hur de uppfattas. Makten ligger hos kunderna. Kunden blir därmed din bästa, eller värsta, ambassadör! Och genom att fråga kunderna får du reda på vad de som är ambassadörer tycker mest om med ditt företag. Och även tvärt om, vad de inte uppskattar.”

 

Quicksearch hjälper dig att löpande mäta kundupplevelsen.

 

Här hittar du trendspaningen i sin helhet: http://sigmaitc.se/magnet/2016-2/magnet-nr-1-2016/


Göran beskuren 2