Skapa en attraktiv arbetsgivare…

Skapa en attraktiv arbetsgivare…

Ett samlande begrepp kring att attrahera, motivera och behålla sin personal är employer branding. Man har både ett externt och ett internt fokus – attrahera nya talanger samtidigt som man behåller och utvecklar de man redan har. De senaste tio åren har employer branding blivit ett allt vanligare begrepp. Uttrycket skapades i början av 1990-talet men det är först nu vi verkligen kan se hur det används i praktiken och vad det får för effekter.

För att det ska fungera måste man ha en företagskultur som är värd att kommunicera. Man måste vara mån om sina anställda och regelbundet följa upp hur organisationen mår. Det viktiga med en medarbetarundersökning är inte själva resultatet utan vad man gör med det. Fångas eventuella problem upp i tid utvecklas relationen till medarbetarna och man skapar grunden för ett ambassadörskap. I branscher där det råder brist på kompetens eller där konkurrensen är stor blir det ännu viktigare att kunna attrahera och behålla de bästa.

Tidigare har employer branding jobbat lite bakom kulisserna tex i klassiska jobbsökarforum som till exempel Linkedin. Nu kan vi istället se hur detta fenomen tagit steget ut mot den stora publiken. I början av året kunde vi ta del av Volvos reklamfilm ”Made by people”. Tidigare har de använt sig av olika kända profiler som Zlatan och Börje Salming för att marknadsföra sina bilar. Nu har de istället flyttat fokus till medarbetarna. Åsa Borg, marknadsdirektör för Volvo Cars Europaorganisation, sa den 26 februari 2016 i tidningen Resumé: ”Vi har ett par tuffa år bakom oss i svensk bilindustri, men tack vare våra 30 000 anställda som jobbar för oss varje dag fick vi ett fantastiskt 2015. Vi vill hylla dem.”

I filmen får vi följa Volvos medarbetare under en vanlig arbetsdag. Känslan är att detta är ett företag som känner sina anställda på ett personligt plan trots sin enorma storlek. De lyckas få oss att vilja vara en del av varumärket både som konsumenter och som medarbetare. Det är just här man finner styrkan i denna öppna form av employer branding. I den bästa av världar blir en kund som är ambassadör för företaget en anställd.

Hur jobbar du med employer branding? När pratade du sist med dina medarbetare?
Skulle de rekommendera dig?

Här nedan är tre filmer på temat. De två första gillar jag skarpt… den sista kanske det råder lite delade meningar om vad den åstadkommer… eller vad tycker du?

Volvos reklamfilm:

Underbar liten film:

Här är ett annat exempel… kanske mindre lyckat…

http://www.op.se/jamtland/ostersund/har-lockar-vardcheferna-i-ostersund-ny-personal-med-sang-och-svangande-hofter

Publicerad 2016-02-27 15:01:00 i http://www.bjornhag.se