Attrahera millennials

Attrahera millennials.

De som tidigare kallades Generation Y går numera under namnet millennials. Det är personer som är födda efter 1985. Deras sätt att tänka och agera skiljer sig från tidigare generationers vilket inte minst kommer att förändra sättet vi arbetar på, och säkert många andra delar av samhället. Denna grupp är mer självständiga, önskar större flexibilitet och prioriterar hellre personliga värderingar framför företagsmål och ekonomisk framgång. De är också mer benägna att byta arbetsgivare ofta.

År 2020 kommer 40 % av arbetskraften i USA att bestå av millennials. Om den siffran kommer att bli lika hög i Sverige är svårt att säga men vi står inför en annan utmaning där denna generation spelar en avgörande roll: Fram till år 2025 måste en halv miljon människor rekryteras inom offentlig sektor. I en undersökning gjord av fackförbundet Vision konstaterar man att färre än en av tio studenter förknippar jobb inom offentlig sektor med personlig utveckling. Bara 13 procent av de tillfrågade studenterna associerar jobb i offentlig sektor med intressanta uppgifter.

Förväntningen är att millennials kommer att drivas av sina värderingar genom hela yrkeslivet. Många pratar om att de vill göra skillnad på riktigt och bidra till samhällsutveckling vilket tyder på att en karriär inom offentlig sektor skulle vara helt rätt. Vill man ingå i millennials urvalsgrupp bör man som verksamhets-/företags-ledare engagera sig i vad de värdesätter hos en arbetsgivare. CSR blir med andra ord ännu viktigare. I Ungdomsbarometern svarar 93 procent att det är viktigt att alla anstränger sig för en bättre värld, och när de köper något så köper de inte bara varan, de köper även storyn bakom. Det gäller sannolikt även när man väljer arbetsgivare.

De främsta anledningarna till att millennials vill byta jobb är brist på utvecklings-möjligheter och en känsla av att vara förbisedd. Det här är en generation som är uppvuxna med sociala medier vilket gör att de är vana vid både transparens och direkt återkoppling. För att hålla deras motivation uppe krävs mer än ett medarbetar-samtal per år. De vill se hur deras presentation bidrar till att utveckla verksamheten och ha tydligt satta personliga mål att jobba mot.

Statistik från SCB visar att yngre personer med högre utbildning kontinuerligt ersätter äldre med lägre utbildningsnivå. Studietiden färgas av att man hela tiden har ett tydligt mål att ställa in siktet på. Delkurser betas av och man kommer ständigt närmare sin examen. När man sedan kommer ut i arbetslivet kan en mental krock uppstå då ett fast jobb inte har ett bestämt slut vilket riskerar att påverka motivationen. Som arbetsgivare kan man underlätta på många sätt. Att kontinuerligt diskutera syfte och delmål på ett både personligt och yrkesmässigt plan blir ett sätt att dokumentera den nyanställdes utveckling.

Offentlig sektor är en bransch som kantas av fördommar om att vara inflexibel, trögrörlig och svår att avancera inom. Genom att aktivt jobba med mentorskap kan man utmana dessa fördomar och väcka intresset hos en svårflörtad generation. Att möta någon som lyckats är inspirerande samtidigt som man får möjlighet att dra lärdom av dennes fallgropar och framsteg.

Hur jobbar ni inom din organisation för att attrahera och motivera yngre generationer? Vad gör er till en attraktiv arbetsgivare?

Publicerad 2016-03-11 13:31:00 i bjornhag.se