Whitepaper

5 tips för högre svarsfrekvens

Några enkla tips för att din medarbetarundersökning skall få en bra svarsfrekvens.

Här kan du ta del av materialet!

Skriv in din e-post och ladda ner.