Whitepaper

Serien om eNPS – så här mäter du personal!

Hur mäter man medarbetarnas engagemang och arbetsmiljö på ett enkelt och naturligt sätt. Serien om eNPS kan du använda för att snabbt förklara hur det går till.

Här kan du ta del av materialet!

Skriv in din e-post och ladda ner.