Inlägg

Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet, vilket är ett hett ämne på marknaden just nu. Det räcker inte med att ha nöjda kunder och medarbetare för att uppnå bättre prestationer, det […]

Kundorientering är en viktig del i värderingsarbetet

Wildfire har kartlagt värderingar hos svenska företag där närmare 400 beslutsfattare inom olika branscher medverkat i studien. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att det finns en korrelation mellan ett aktivt värderings- och kulturarbete och organisationens resultat. Kundnöjdhet är ett av de vanligaste värdeorden bland företag enligt rapporten. De företag som lyckas få värderingar och […]

Quicksearch gästföreläser på Upsales Growth Day

Upsales Growth Day gick av stapeln 29 januari på Clarion Sign i Stockholm, i samband med att nästa generation av Upsales CRM och Marketing Automation system lanserades. Dagen blev en succé och bjöd på intressant innehåll kring tillväxt och försäljning samt digitala trender. Deltagarna fick med sig nya insikter, verktyg och inspiration att applicera direkt i […]

Quicksearch debatterar i Personal & Ledarskap

Personal & Ledarskaps artiklar om medarbetarundersökningar har väckt reaktioner. Även om många delar synen att undersökningarna, och uppföljningarna, har brister är det få som vill ta bort dem. Snarare handlar det om att frångå standardiserade frågor, mäta löpande samt analysera innan man genomför åtgärder. Det handlar även om vikten av att ta del av den […]

Läkemedelsverket får godkänt i medarbetarundersökning

I Läkemedelsverkets pressmeddelande 2014-03-28 – om det mycket positiva resultatet de fått genom den Medarbetarundersökning som nyligen genomfördes i samarbete med oss på Quicksearch. “Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning […]

Quicksearch i radio P1 – om hur du lyckas med medarbetarundersökningar

Quicksearch medverkan i P1 morgons inslag om medarbetarundersökningar och att lyckas ta steget mellan resultat och handling Bakgrund Inslaget grundar sig på forskning vid Lunds Universitetet samt det goda exemplet ATEA, som Quicksearch arbetat tillsammans med under många år, där man på ett strategiskt och målmedvetet sätt lyckats ta steget mellan resultat och handling med mycket […]

Living the brand

Starka varumärken byggs av en organisation som känner sig engagerad i varumärket och som tror på det. Det skapar en tillit till varumärket. Detta bygger i sin tur en känsla av att varumärket levererar vad det lovar och att kunden erhåller något som är bra. Starka varumärken byggs av organisationer som agerar i enlighet med varumärkets idé. […]

Bättre rekryteringar och introduktioner

En färsk studie (Rekrytering inom it-företag) från Stockholms universitet visar att it-företag har svårt att hantera 80-talisterna som upplevs rörliga och krävande. Studien visar på förändringar inom IT-branschen som ställer högre krav på rekrytering och introduktion. Att matcha krav med förväntningar kräver fokus och löpande förbättring.  För företag som vill bli bäst på att rekrytera […]