Quicksearch debatterar i Personal & Ledarskap

Personal & Ledarskaps artiklar om medarbetarundersökningar har väckt reaktioner. Även om många delar synen att undersökningarna, och uppföljningarna, har brister är det få som vill ta bort dem. Snarare handlar det om att frångå standardiserade frågor, mäta löpande samt analysera innan man genomför åtgärder. Det handlar även om vikten av att ta del av den […]

Quicksearch hälsosatsning i fokus på HP:s mittuppslag

Hälsosatsningen gav bättre medarbetare HALMSTAD. Det står frukt i stället för godis på borden, möten hålls gåendes och de anställda ”tävlar” om vem som är mest hälsosam. Här är företaget som lägger dyra pengar på sina anställdas välmående.  PUBLICERAD 03:02 UPPDATERAD 07:40 En satsning värd varenda krona. – Ja, absolut! Det är helt klart värt […]

Läkemedelsverket får godkänt i medarbetarundersökning

I Läkemedelsverkets pressmeddelande 2014-03-28 – om det mycket positiva resultatet de fått genom den Medarbetarundersökning som nyligen genomfördes i samarbete med oss på Quicksearch. “Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning […]