Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet, vilket är ett hett ämne på marknaden just nu. Det räcker inte med att ha nöjda kunder och medarbetare för att uppnå bättre prestationer, det är för enkelt i dagens komplexa affärsvärld. För skapa lojala kunder krävs också ett genuint engagemang från medarbetarna och att dem kontinuerligt arbetar med att skapa mervärde gentemot sina kunder. Lojalitet är fullt mätbart idag via Net Promoter Score® både för kunder (NPS®) och medarbetare (eNPS®), vilket är den etablerade metodiken som Quicksearch baserar sina undersökningar på. Quicksearch sluter cirkeln mellan medarbetarengagemang, kunders lojalitet och verksamhetens lönsamhet. Artikeln i sin helhet kan du läsa på sajten www.kundlojalitet.com HÄR