Webbkollen – för uppföljning inom vården

Quicksearch har tillsammans med SKL, Blekinge Tekniska Högskola och 14 län, utvecklat och testat Webbkollen – en metod och ett verktyg för att följa upp patienter efter de lämnat avdelningen/kliniken. Syftet är att få patientperspektivet och fånga upp förbättringsområden, samt kunna följa resultatet av dessa områden.

Webbkollen är även ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns.

Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med sin läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på sjukhus.

Sedan 2012 tillhandahåller projektet Bättre liv för sjuka äldre det webbaserade verktyget. Redovisning sker på valfri nivå – lokalt, regionalt och nationellt och presenteras enkelt i en färdig mall.

Verktyget är kostnadsfritt under 2014.

Kontakta Agneta Brinne, för inloggningsuppgifter.

 

Vill du veta mer om Webbkollen? Se film eller läs mer.