Quicksearch debatterar i Personal & Ledarskap

Personal & Ledarskaps artiklar om medarbetarundersökningar har väckt reaktioner. Även om många delar synen att undersökningarna, och uppföljningarna, har brister är det få som vill ta bort dem. Snarare handlar det om att frångå standardiserade frågor, mäta löpande samt analysera innan man genomför åtgärder. Det handlar även om vikten av att ta del av den forskning som finns på området.

Läs hela artikelserien där Ulrica Björnhag, VD på Quicksearch, tillsammans med andra debatterar i ämnet.

Quicksearch debatterar i Personal & Ledarskap