Läkemedelsverket får godkänt i medarbetarundersökning

I Läkemedelsverkets pressmeddelande 2014-03-28 – om det mycket positiva resultatet de fått genom den Medarbetarundersökning som nyligen genomfördes i samarbete med oss på Quicksearch.

“Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning under 2013. Där låg index på 67.

Medarbetarundersökningen genomfördes av företaget Quicksearch under perioden 17 februari till 3 mars och är till viss del en ny form av undersökning som gör det enklare att se hur Läkemedelsverket står sig i jämförelse med andra myndigheter och organisationer. Den är också utformad på ett sådant sätt att eventuella utvecklingsåtgärder kan arbetas fram på ett enklare sätt.

 Svarsfrekvensen var 91 procent av myndighetens personal vilket innebär att 704 av myndighetens 771 anställda deltog i undersökningen.

 – Att så många av våra medarbetare har tagit sig tid att svara på undersökningen är mycket bra för tillförlitligheten och dessutom ett kvitto på ett positivt engagemang hos personalen, säger Läkemedelsverkets HR-direktör Thomas Ekvall.”

Vi på Quicksearch är mycket glada över att vara en bidragande del av denna positiva utveckling hos Läkemedelsverket.

Läs hela artikeln här.