Quicksearch på the Sales Conference

The Sales Conference samlar Vdar, sälj- och marknadschefer  och  säljare för att ta del av de senaste forskningsresultaten, trenderna och kunskaperna inom försäljning.Från Vendamore kunde vi lära oss mer om hur re-targeting fungerar och kan användas. Prosales förklarade på ett engagerande och tydligt sätt hur säljarens nya roll i en förändrad köpprocess ställer högre krav på bra information till kunderna (content) och ett situationsbaserat ledarskap hos säljaren.Vi kunde genom samtal och presentationer visa för befintliga och nya samarbetspartners/kunder hur Quicksearch win-loss hjälper säljare att få löpande feedback som hjälper de ta fler och tappa färre affärer.Vi sammanfattar dagen som inspirerande och lyckad! The advertising company Vendamore inspired us how to work with re-targeting. Prosales explained how the new role of sales du to changes in the buying process and how it requires better content for customers as well as a situation-based leadership from the sales personnel.Quicksearch hade numerous talks and presentations where we could demonstrate to existing and new partners / customers how QuickSearch win-loss helps sellers to receive on-going feedback that helps bring more and lose less business.We summarize the day as inspiring and successful!