Seminarium om Feedback och Net Promoter Score

1. Net promoter score (NPS)

Hur du arbetar med Net Promoter Score för att få fler lojala kunder och högre lönsamhet

Halmstad 19 mars, kl 08.30-10.00 Läs mer

Webinar 21 mars, kl 08.30-09.30 Läs mer

Stockholm 26 mars, kl 08.30-10.00 Läs mer

Göteborg 9 apri, kl 08.30-10.30 Läs mer

 

2. Feebackplattform

Stöd för kraftfull analys och förbättringsarbete

Halmstad 19 mars, kl 12.00-13.30 Läs mer

Webinar 21 mars, kl 12.00-13.00 Läs mer

Stockholm 26 mars, kl 12.00-13.30 Läs mer
 

1. Net promoter score (NPS)
How Net Promoter Score gives you more loyal customers and higher profits
Halmstad 19 mars, 08.30-10.00 Se Swedish invitation
Webinar 21 mars, 08.30-09.30 Se Swedish invitation
Stockholm 26 mars, 08.30-10.00 Se Swedish invitation
Göteborg 9 apri, 08.30-10.30 Se Swedish invitation 
2. Feeback plattform
Support for powerful analysis and improvementes

Halmstad 19 mars, 12.00-13.30 Se Swedish invitation
Webinar 21 mars, 12.00-13.00 Se Swedish invitation
Stockholm 26 mars, 12.00-13.30 Se Swedish invitation