Utbildning i Net Promoter Score (NPS)

Lär dig grunderna för hur man arbetar med NPS och kundlojalitet för effektiv kundorientering. Ta del av färska exempel av hur Svenska bolag använder detta mått för att fördjupa sina kundrelationer, få fler rekommendationer och nå en högre lönsamhet.

Välkommen till en heldags utbildning i Net Promoter score som ger dig underlag för att driva förbättringsarbete inom kund- relationer och kundlojalitet. Genom denna kurs får du den senaste kunskapen och de effektivaste metoderna för att initiera och leda ett framgångsrikt NPS-projekt i din organisation. Kursen lyfter fram metoder för att använda Net Promoter i olika sammanhang, illustrerade genom föreläsningar, interaktiva övningar och verkliga case. Du får en tydlig och kraftfull genom- gång av hur du kan arbeta med Net Promoter score, varför och vad det kan ge din organisation.

Kursinnehåll
Block 1 – NetPromoterScore–hur fungerar metodiken
Block 2 – Hur arbetar du med NPS system i din organisation 
Block 3 – Feedback management – en vy av kunden 
Block 4 – Return on investment

Läs mer om utbildning i Net Promoter Score