Customer Loyalty conference 28 november

Temat för The Customer Loyalty Conference är Kundlojalitet där vi går igenom tips och strategier för hur du långsiktigt bygger upp, jobbar med, och stärker dina kundrelationer. Utöver Quicksearch kommer JulaClub, BMW Sverige och Globalmouth dela med sig av insikter och kunskaper kring hur vi skapar och utvecklar starka kundrelationer. 

Varmt välkommen till Clarion Post 28 november!

Ange kod VIP QUICKSEARCH så går ni för halva priset. 

http://wednesdayrelations.org/customer-loyalty-conference-gbg-2012

We participate in The Customer Loyalty Conference 28 november. We will go through the strategies on how to develop and strengthen your customer relationships. Besides Quicksearch you can listen to JulaClub, BMW Sweden, and Globalmouth who will share insights and knowledge about how to create and develop strong customer relationships.
A warm welcome!
http://wednesdayrelations.org/customer-loyalty-conference-gbg-2012